Tin Tuyển Dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Chúng Tôi trân trọng thông báo. Do yêu cầu mở rộng hoạt động nhằm phục vụ chiến lược Kinh doanh trong thời gian tới, Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

1. Nhân viên kinh doanh

Yêu cầu:

- Nội dung tuyển dụng đang được cập nhật.


2. Nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên văn phòng

Yêu cầu:

- Nội dung tuyển dụng đang được cập nhật.